top of page

EĞİTİM HİZMETLERİ

Yönetim ve Kişisel Gelişim Eğitimleri
 • Liderlik (ve Koçvari Liderlik)

 • İletişim ve İlişki Yönetimi

 • Geribildirim ve Performans  Görüşmesi

 • Ekip Çalışması ve Yönetimi

 • İlham Veren ve Motive Eden Lider

 • Geliştiren-Yetiştiren Lider (Koçluk, Mentorluk, Koçvari Mentorluk)

 • Değişim Yöneticisi Olarak Lider

 • Stratejik Lider

 • Kendini Yöneten Lider (Duygusal ve Sosyal Zekasını Yöneten Lider)

 • İşini Yöneten Lider (Organize Olma ve Zaman Yönetimi)

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri

 • İş Analizi/İş Tanımı/Yetkinlikler

 • Yetkinliklere Dayalı Mülakat Teknikleri

 • Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirme

 • Yetkinliklere Dayalı Kariyer Planlama ve Yedekleme

 • Yetkinliklere Dayalı Eğitim ve Geliştirme

 • Fonksiyon Yöneticileri İçin İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Fonksiyon Yöneticileri İçin Performans Görüşme Teknikleri (Geri Bildirim)

bottom of page