Hizmetlerimiz    
Bize Ulaşın

"Eğitim Hizmetlerimiz" hakkında detaylı bilgi almak ve
konudaki taleplerinizi iletmek için Şule Durak
ile iletişime geçebilirsiniz.

sule@stratejika.com
0216 550 28 32

  
       
 
    
 
   

TOPLU İŞ HUKUKU VE İŞ YASASI EĞİTİMLERİ

   
           
    
   4857 SAYILI İŞ YASASI EĞİTİMİ
Programın Katılımcılara Faydaları
4857 sayılı iş kanunu eğitiminin amacı, kanunun içeriği doğrultusunda işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını, iş sözleşmesi ve türleri, iş sözleşmesinden doğan borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve askıya alınması gibi ana başlıkların, Yargıtay kararları ve konuya ilişkin uygulama örnekleri ile desteklenerek oluşturulan eğitim programıyla hem çalışanları hem de iş verenleri bilgilendirerek kanunun doğru uygulanmasını sağlamaktır.
  
Programa Kimler Katılmalı
İnsan Kaynakları ve Personel Yönetimi bölümünde çalışan eleman, uzman ve yöneticilerdir.
    
Programın Süresi
2 Tam Gün
 
Eğitimci
Av. Osman ÖNAL
  
Eğitim İçeriği
 • İş Sözleşmesi Kavramı
    - İş Sözleşmesinin Tanımı
    - İş Sözleşmesinin Unsurları
       - Bir İşin Görülmesi
       - Bağımlılık
       - Ücret
 • İs Sözleşmesinin Türleri
    - Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri
    - Deneme Süreli İş Sözleşmeleri
    - Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri
    - Kısmi ve Tam Süreli İş Sözleşmeleri
    - Mevsimlik İş Sözleşmesi
    - Çağrı Üzerine Çalışma
 • İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
    - İşçinin Borçları
       - İş Görme, Çalışma Borcu
       - İşverenin Talimatına Uyma Borcu
       - Sadakat Borcu
       - Rekabet Etmeme Borcu
    - İşverenin Borçları
       - Ücret Ödeme Borcu
       - İşçiyi Koruma Borcu
       - Eşit Davranma Borcu
       - İşverenin Diğer Borçları
 • İş Sözleşmesinin Askıya Alınması
 • İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
    - Fesih Dışı Sona Erme Halleri
       - Tarafların Anlaşması (İkale)
       - İşçinin Ölümü
       - İşverenin Ölümü
       - Belirli Sürenin Dolması
    - İş Sözleşmesinin Fesih Yoluyla Sona Ermesi
       - Bildirim Sürelerine Uyularak Fesih
       - Bildirim Sürelerine Uymadan Fesih
       - Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması
    - İş Güvencesi Kavramı
       - Tanımı
       - Koşulları
    - İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Sebepler (Örnekler)
    - Fesih İçin Geçerli Sebep Oluşturmayacak Hususlar
    - Sözleşmenin Feshinde Usul ve Feshe İtiraz
    - Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
    - Toplu İşçi Çıkarma Prosedürü
    - Derhal Fesih
       - İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
       - İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
 • Konulara İlişkin Yargıtay Kararları
 • Konulara İlişkin Uygulama Örnekleri
    
  

  
Anasayfa   |   Hakkımızda   |   Bireysel Üyelik    Kurumsal Üyelik    Özgeçmiş Oluşturma    Reklam Verin    Kurumsal Bilgi İsteme Formu   |   Bize Ulaşın
© Copyright 2003 stratejika.com   Gizlilik Prensipleri